Murat Yüksel | Blog

Temel Linux Komutları

En basit birkaç komut:
ls – klasör içeriğini gösteriri (dir komutu da aynı işlemi yapar ama ls türe göre renklendirir)
cd klasörismi – ismi verilen klasörün içine girer (üst klasöre çıkmak için cd ..)
mkdir klasörismi – verdiğiniz isimde bir klasör oluşturur
rmdir klasörismi – ismi verilen klasörü siler
gedit asdasd.txt – asdasd.txt adlı bir dosya oluşturup gedit text editörü ile açar
rm asdasd.txt – belirtilen dosyayı siler
sudo …. – yazılan komutu root yetkisiyle (en üst yetki) yapar, önce root şifresi ister
sudo apt-get install …. – ismi verilen paketi yükler
sudo apt-get remove …. – ismi verilen paketi siler
chown murat xyz – xyz dosyasının sahibini murat yapar
chmod gou+rwx asd.txt – asd.txt dosyasının izinlerine Group, Other, User için Read, Write ve eXecute ekler (+ yerine – yaparak yetkileri azaltabiliriz) yetkileri görmek için ls -l
top – prosesleri gösterir (q ile çıkarsınız)
kill prosesadi – prosesi sonlandırır (tüm alt prosesleri sonlandırmak için killall)

One thought on “Temel Linux Komutları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *